• Zapewnienie ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi ma kluczowe znaczenie w przemyśle elektronicznym.

  Wyładowanie elektrostatyczne (ESD - Electro Static Discharge) jest definiowane jako przepływ ładunków między obiektami o różnych potencjałach elektrycznych.

  Całkowite zabezpieczenie przed wyładowaniami ESD jest konieczne w transporcie, produkcji i magazynowaniu komponentów elektronicznych.

 • Ochrona antystatyczna
 • Ochronę układów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi w zakładzie produkcyjnym, zapewnia stworzenie strefy EPA (ESD Protected Area).

  Ochrona przed ESD powinna obejmować także cały proces produkcyjny od momentu dostawy komponentu, aż do końcowych testów i pakowania.

 • W strefie EPA odzież pracownika, jak i konstrukcja mebli powinna być wykonana z materiałów zapewniających ochronę przed wyładowaniem poprzez odprowadzenie ładunków elektrostatycznych do uziemienia.

  Wszystkie metalowe elementy mebli Reeco w procesie produkcji malowane są specjalistyczną farbą przewodzącą.

  Blaty mebli wykonane są z płyt przewodzących pokrytych laminatem ESD zapewniającym odpływ ładunków elektrostatycznych z powierzchni blatu do uziemienia.